Denazz

Wakaf Telaga India

 • Maklumat Pendaftar

  “Anda mencari peluang untuk mendapat pahala berterusan sehingga ke akhirat? Mari tunaikan dengan wakaf telaga.”
 • Sila letakkan angka 6 di hadapan nombor. contoh : 60123456789
 • Sila letakkan angka 6 di hadapan nombor. contoh : 60123456789
 • Maklumat Pewakaf

 • 1 Nama - RM 100
 • Nama Pewakaf 
  Sekiranya anda mendaftar lebih dari satu penama telaga, sila tekan butang ( + ) untuk mengisi nama-nama pewakaf yang lain.
 • Price: RM 100.00
 • RM 0.00